ورود اطلاعات مسافران

لطفا اطلاعات خود را با دقت وارد فرمایید.

اگر همراهی با خود دارید نام و نام خانوادگی آنها را نیز وارد کنید.

با تشکر از شما.قوانین اقامتگاه را خوانده و قبول میکنم .

روستای تاریخی ابیانه
2803 5428 031
0912-3900925
info@yosmoon.com

Close Menu
WhatsApp English/Japanese Chat